Integritetspolicy

deNovo värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår avsikt att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Som kund bekräftar du att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar alltid för felaktigt ifyllda uppgifter.

Om du har några frågor eller synpunkter om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Personliga uppgifter

I samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vi sparar två typer av uppgifter. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) i din kontakt med oss. Sådana uppgifter kan bland annat utgöras av personnummer, kontaktuppgifter, adresser, telefonnummer, etc. – vanligtvis, men ej uteslutande, i avseende av beställning av varor eller tjänster från oss. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar i bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är bl.a. typ av webbläsare och operativsystem.

Lagring & användning av uppgifter

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt Personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per epost.

Vi behandlar personnummer, bl.a. på uppdrag av betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. deNovo vidarebefordrar personnumret till sina samarbetspartners i detta syfte.

Uppgifterna kan även komma att användas för, men ej uteslutande, identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, statistikändamål, utskick per post, SMS och epost till dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med Personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Uppgifter som vi automatiskt samlar in används för att förbättra och utveckla denna webbplats.